Bài viết về chủ đề "không để lại di chúc"

KHÔNG ĐỂ LẠI DI CHÚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không để lại di chúc
Cha mẹ mất không để lại di chúc thừa kế và các người thừa kế không liên lạc được

Cha mẹ mất không để lại di chúc thừa kế và các người thừa kế không liên lạc được

Luật sư tư vấn về trường hợp cha mẹ mất không để lại di chúc thừa kế và các người thừa kế không liên lạc được

Chi tiết >>

Hợp thức hóa quyền sử dụng đất của bố để lại thừa kế

Hợp thức hóa quyền sử dụng đất của bố để lại thừa kế

Xin Luật sư tư vấn cho em về thừa kế đất đai: ba em mất năm 2015, đứng tên đất đai là ba em, hiện giờ chưa chuyển quyền sử dụng đất cho mẹ. Xin hỏi luật sư trình tự phải làm thế nào để hợp thức hoá quyền sử dụng đất sau khi Mẹ tôi chia và cắt đất cho anh em tôi.( xin nói rõ hơn : 2 gái và 3 trai).

Chi tiết >>

Di sản vợ được hưởng khi chồng chết không để lại di chúc

Di sản vợ được hưởng khi chồng chết không để lại di chúc

Khi ly dị với vợ trước, Tòa án phân chia vợ trước của bố tôi nuôi con. Sau khi lấy mẹ tôi thì bố mẹ tôi có mua được 1 mảnh đất và sinh ra tôi. Hiện tại thì bố tôi đã mất mà không có di chúc. Vậy tôi xin hỏi luật sư: quyền của mẹ tôi đối với tài sản chung của 2 vợ chồng là như thế nào?

Chi tiết >>