Chiến sĩ Công an nhân dân có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không?
|

Chiến sĩ Công an nhân dân có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không?

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chiến sĩ Công an nhân dân được quy định như thế nào? Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội của chiến sĩ Công an nhân dân được quy định như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chiến sĩ Công an nhân dân qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí