Bài viết về chủ đề "không có sổ khẩu"

KHÔNG CÓ SỔ KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không có sổ khẩu
 Không có sổ khẩu Hà Nội thì có được cấp GCNQSĐ không?

Không có sổ khẩu Hà Nội thì có được cấp GCNQSĐ không?

Tư vấn về trường hợp cụ thể: Không có sổ khẩu Hà Nội thì có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? thủ tục để được cấp như thế nào trong trường hợp được bố mẹ tặng cho. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>