Bài viết về chủ đề "không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi"

KHÔNG CÓ NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi
Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ theo Nghị định 26 năm 2015

Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ theo Nghị định 26 năm 2015

Tôi là cán bộ nam đã có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội là 15 năm. Trước nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã vừa qua tôi đảm nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Chi tiết >>