Không có giấy phép xây dựng có cấp chứng nhận sở hữu nhà ở?
|

Không có giấy phép xây dựng có cấp chứng nhận sở hữu nhà ở?

Để đảm bảo các quyền lợi của mình, cá nhân, tổ chức khi có tài sản tạo lập trên đất, cần phải tiến hành đăng ký biến động. Đặc biệt là với nhà cửa, bởi với giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất, người sử dụng đất có thể dễ dàng tiến hành các giao dịch mua bán, tặng cho, thế chấp tài sản,…

Chi tiết
Tư vấn miễn phí