Bài viết về chủ đề "không cho nghỉ phép "

KHÔNG CHO NGHỈ PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không cho nghỉ phép

 • Công ty không giải quyết cho nghỉ phép thì giải quyết như thế nào?

  Công ty không giải quyết cho nghỉ phép thì giải quyết như thế nào?.

  • 23/09/2020
  • Mai Hồng

  Nhằm cần bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động xã hội cho người lao động, Luật lao động hiện hành quy định cụ thể, chi tiết về thời gian nghỉ của người lao động khi tham gia và quan hệ lao động. Nhìn chung trong những năm qua, người sử dụng đã chấp hành khá tốt các quy định về thời gian làm việc và nghỉ ngơi song vẫn còn nhiều hạn chế. Vậy làm thế nào để người lao động bảo vệ được quyền lợi của mình. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

  Chi tiết