Bài viết về chủ đề "không cho nghỉ phép"

KHÔNG CHO NGHỈ PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không cho nghỉ phép
Công ty không giải quyết cho nghỉ phép thì giải quyết như thế nào?

Công ty không giải quyết cho nghỉ phép thì giải quyết như thế nào?

Câu hỏi: Thưa luật sư, Vì nhu cầu cá nhân, tôi muốn nghỉ phép đi du lịch- nhưng cty không giải quyết vì thiếu nhân sự.. Từ đầu năm đến giờ, tôi chỉ mới nghỉ 03(ba) ngày phép. Theo luật thì tôi có 16 ngày phép / năm. Tôi đăng kí phép trước 01 tháng,(nghỉ phép 4 ngày ) nhưng trưởng phòng trả lời không giải quyết phép. Trong trường hợp này, tôi phải làm sao để đảm bảo quyền lợi của mình theo quy định pháp luật ???

Chi tiết >>