Không giao con cho mẹ nuôi sau ly hôn có phạm tội không?
|

Không giao con cho mẹ nuôi sau ly hôn có phạm tội không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi và vợ đã ly hôn từ tháng 07/2015. Khi ly hôn không có vấn đề tranh chấp tài sản nhưng tòa đã xử vợ tôi nuôi con (khi ly hôn con dưới 36 tháng tuổi). Tôi không đồng tình với quyết định của tòa nhưng lại không kháng cáo.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí