Bài viết về chủ đề "không áp dụng thời hiệu khởi kiện"

KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU KHỞI KIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không áp dụng thời hiệu khởi kiện
Hết thời hiệu khởi kiện có thể yêu cầu chia di sản thừa kế

Hết thời hiệu khởi kiện có thể yêu cầu chia di sản thừa kế

Luật sư cho em hỏi về sang tên tài sản thừa kế như sau: Cách đây 8 năm ông Nội em mất và không để lại di chúc và ông nội em lúc trước sống chung với gia đình em. Và giấy quyền sử dụng đất mà gia đình em đang sinh sống, và nuôi trồng hiện vẫn đứng tên ông nội em. Ông nội em đã mất được 8 năm, hiện vẫn chưa có tranh chấp. Vậy gia đình em có thể chuyển tên sang gia đình em sau 2 năm nữa nếu không có tranh chấp không ạ?

Chi tiết >>