Bài viết về chủ đề "khối tuyển sinh quân đội"

KHỐI TUYỂN SINH QUÂN ĐỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khối tuyển sinh quân đội
Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng vào các trường quân đội 2016

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng vào các trường quân đội 2016

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng vào các trường quân đội 2016 được hướng dẫn và quy định tại Văn bản số 09/TSQS-NT ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Ban tuyển sinh quân sự - Bộ quốc phòng như sau:

Chi tiết >>