Bài viết về chủ đề "khởi kiện về lao động"

KHỞI KIỆN VỀ LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khởi kiện về lao động
Nhờ tư vấn quy định về ký kết hợp đồng lao động

Nhờ tư vấn quy định về ký kết hợp đồng lao động

Câu hỏi: Kính chào Luật sư.Tôi là D, hiện tại tôi đang có một vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động, nhờ Quý Công ty tư vấn giùm tôi.Tôi bắt đầu làm việc của Công ty tôi từ ngày 01/10/2010, Công ty ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm. Tính từ ngày 01/10/2010 đến ngày 30/09/2015, Công ty đã ký với tôi 5 lần hợp đồng có thời hạn 1 năm. Sang tháng 10/2015, Công ty lại gửi cho tôi ký tiếp HĐLĐ có thời hạn 1 năm từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/09/2016.

Chi tiết >>