Rủi ro khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã giữ Giấy chứng nhận quyền dử dụng đất, chưa sang tên
|

Rủi ro khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã giữ Giấy chứng nhận quyền dử dụng đất, chưa sang tên

Xin chào luật sư ! Tôi có vài câu hỏi mong luật sư phúc đáp cho tôi, sự việc là tôi vừa mua nhà và đất hết là 260 triệu (nhà và đất là 240 triệu, còn 20 triệu là tiền sang tên giấy tờ), sau khi thỏa thuận đôi bên có người làm chứng và có viết giấy tay và tờ mua bán có chữ ký bên bán (giấy tay và tờ mua bán đều không có công chứng) đã giao cho bên bán 230 triệu và sau khi sang tên xong thì đưa 30 triệu còn lại.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí