Bài viết về chủ đề "khởi kiện đòi tiền đã cho mượn"

KHỞI KIỆN ĐÒI TIỀN ĐÃ CHO MƯỢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khởi kiện đòi tiền đã cho mượn
Xin tư vấn khởi kiện đòi tài sản của công ty

Xin tư vấn khởi kiện đòi tài sản của công ty

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi về trường hợp nhân viên giao hàng chiếm đoạt tiền của công ty như sau: Công ty tôi có giao việc cho một nhân viên đi giao hàng và thu tiền, trong quá trình thu tiền, nhân viên giao hàng chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng và về báo với công ty là các khoản đó khách hàng còn nợ chưa thu được.

Chi tiết >>