Hai bên trao đổi tài sản là căn nhà, một bên chết bên kia có phải trả tiền chênh lệch không?
|

Hai bên trao đổi tài sản là căn nhà, một bên chết bên kia có phải trả tiền chênh lệch không?

Luật sư tư vấn về hợp đồng trao đổi tài sản, trao đổi căn nhà và đền bù giá chênh lệch giữa hai bên. Một bên chết có phải trả lại số tiền đền bù chênh lệch khi hai bên trao đổi tài sản là căn nhà. Giải quyết vấn đề này như thế nào? Liệu có kiện đòi lại được số tiền chênh lệch khi trao đổi tài sản là căn nhà khi bố mất hay không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí