Bài viết về chủ đề "khởi kiện đòi quyền nuôi con"

KHỞI KIỆN ĐÒI QUYỀN NUÔI CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khởi kiện đòi quyền nuôi con
Mẫu đề nghị thay đổi người nuôi con sau ly hôn

Mẫu đề nghị thay đổi người nuôi con sau ly hôn

Nội dung trong đơn yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn bao gồm thông tin về vợ/chồng, quyền nuôi con theo quyết định của tòa, lý do yêu cầu thay đổi người nuôi con và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>