Bài viết về chủ đề "khoản trợ cấp"

KHOẢN TRỢ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khoản trợ cấp
Các khoản tiền lương và trợ cấp được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi

Các khoản tiền lương và trợ cấp được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi

Tôi là giáo viên biên chế, với hệ số lương là 4,98 và đã đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ tháng 8/1987 đến năm xin được nghỉ hưu trước tuổi là năm 2020. Về tuổi đời, tính từ ngày 01/01/1963 đến ngày xin nghỉ 01/01/2020 . Về bảo hiểm xã hội tính từ tháng 01/8/1987 đến 31/12/2019 là 33 năm 5 tháng. Như vậy khi nghỉ hưu trước tuổi tôi có được hưởng 75% hằng tháng không và có được hưởng khoản nào khác khi nghỉ hưu trước tuổi không.

Chi tiết >>