Bài viết về chủ đề "khoa học và công nghệ"

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khoa học và công nghệ
Tư vấn về phụ cấp độc hại trong ngành Khoa học và công nghệ

Tư vấn về phụ cấp độc hại trong ngành Khoa học và công nghệ

Tôi hiện đang công tác Sở Khoa học và Công nghệ. Tôi quản lý các cơ sở X- Quang, phải thường xuyên đi đo nguồn phóng xạ tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh để cấp phép. Vậy tôi có được phụ cấp độc hại không? Nếu có theo Văn bản nào nhờ các anh (chị) tư vấn.

Chi tiết >>