Bài viết về chủ đề "kho bạc nhà nước"

KHO BẠC NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kho bạc nhà nước
Kho bạc nhà nước không trả lương cho giáo viên xử lý thế nào

Kho bạc nhà nước không trả lương cho giáo viên xử lý thế nào

Luật sư tư vấn về việc Kho bạc nhà nước không chi trả đủ lương cho tập thể viên chức, người lao động của một trường đại học. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 58/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 58/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Chi tiết >>

Quy định về phong tỏa tiền trong tài khoản

Quy định về phong tỏa tiền trong tài khoản

Đối với trường hợp phong tỏa tiền trong tài khoản được quy định cụ thể tại Điều 11 Nghị định 58/2009/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>