Xử lý trường hợp công ty không đóng BHXH cho người lao động
|

Xử lý trường hợp công ty không đóng BHXH cho người lao động

Chồng tôi làm kỹ sư cho một công công ty xây dựng. Hợp đồng lao động 3 năm. Sau khi công tác tại công ty gần 2 năm thì chồng tôi xin nghỉ việc. Trước khi nghỉ chồng tôi có gửi đơn lên công ty. Sau đó chồng tôi nghỉ việc, nhưng cho đến nay qua hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa nhận được quyết định nghỉ việc cũng như sổ BHXH của công ty.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí