Bài viết về chủ đề "khiếu nại quyết định"

KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khiếu nại quyết định
Không đồng ý mức bồi thường về đất phải làm thế nào?

Không đồng ý mức bồi thường về đất phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn về việc không đồng ý với mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại áp dung trong các lĩnh vực Hành chính (quyết định hành chính, hành vi hành chính...),Dân sự, Lao động, Đất đai, Hôn nhân gia đình,... cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>