Bài viết về chủ đề "khiếu nại lần đầu"

KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khiếu nại lần đầu
Khiếu nại hành chính lần đầu ở đâu?

Khiếu nại hành chính lần đầu ở đâu?

Tôi đã thi công chức năm 2010, đã được hội đồng thi tuyển công nhận kết quả đạt trong kỳ thi. Tôi học chuyên ngành kế toán. Lúc đó Tôi đang hợp đồng tại chức danh Văn phòng thống kê của một UBND xã. Qua kỳ thi tuyển đã có các chức danh hợp đồng khác đang hợp đồng làm việc tại xã cùng thi. qua kỳ thi tác cả các chức danh đều đạt trong kỳ thi tuyển. qua kết quả thi tuyển các chức danh đều được bổ nhiệm công chức căn cứ theo kết quả đó.

Chi tiết >>