Bị người khác khiếu nại lấn, chiếm đất giải quyết thế nào?
|

Bị người khác khiếu nại lấn, chiếm đất giải quyết thế nào?

Trong quá trình sử dụng đất, nhiều hộ gia đình, cá nhân có mở rộng diện tích sử dụng ra xung quanh thửa đất. Nhiều trường hợp đã lấn chiếm đất của những nhà bên cạnh nhưng cũng có trường hợp khai hoang đất, không lấn chiếm của cá nhân nào. Vậy, nếu một ngày bạn hoặc gia đình, người thân bị hàng xóm khiếu nại vì lấn chiếm đất, bạn sẽ xử lý thế nào? Bạn có thể tham khảo bài tư vấn dưới đây của Luật Minh Gia để có thêm kiến thức giải quyết trong trường hợp này.

Chi tiết
Sai thông tin trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất?
|

Sai thông tin trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất?

Dựa trên mật độ xây dựng của giấy phép xây dựng thì thửa đất này chỉ được phép xây 5 căn nhà... Sau đó, CĐT tiếp tục xây trái phép căn thứ 6 từ 2m của thửa đất chúng tôi và lấn chiếm thêm 2 m đường hẻm để xây và bán ngôi nhà thứ 6. Sau đó trong quá trình làm sổ hồng cho 5 căn nhà của chúng tôi, CĐT đã đưa thêm tên hộ thứ 6 vào sổ hồng. Mặc dù, trên sổ hồng không có căn thứ 6. Vậy kính thưa Luật sư, tôi nên đi thưa kiện ở đâu và gửi giấy khiếu nại đến cơ quan nào?

Chi tiết
Giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
|

Giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn về giải quyết tranh chấp đất đai khi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung tư vấn như sau: Kính thư Luật Minh Gia. Tháng 10 năm 2016, Gia đình tôi có mua miếng đất (Lô số 7)có diện tích bề rộng mặt tiền (5,3m), bề rộng mặt hậu (5,52m), chiều dài (16,7m) đã được Ủy ban nhân dân Quận cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai (Số vào sổ cấp GCN: CHO xx được tách từ GCN số CC 97xx (CHO 39xx) ngày 21/6/2016 do UBND Quận cấp).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí