Bài viết về chủ đề "khen thưởng kỷ luật "

KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khen thưởng kỷ luật

 • Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11

  Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11 quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn