Bài viết về chủ đề "khen thưởng"

KHEN THƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khen thưởng
Xin tư vấn về Luật thi đua, khen thưởng

Xin tư vấn về Luật thi đua, khen thưởng

Xin chào Luật Minh gia, Tôi là lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp, thời gian tôi làm việc tại đơn vị đủ 10 tháng kể từ ngày 01/3/2017 đến nay (thử việc 2 tháng từ 01/3/2017).

Chi tiết >>

Thông tư 18/2015/TT-BKHCN quy định về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Thông tư 18/2015/TT-BKHCN quy định về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔHG NGHỆ

Chi tiết >>

Thông tư 14/2015/TT-BTP về công tác thi đua khen thưởng ngành tư pháp

Thông tư 14/2015/TT-BTP về công tác thi đua khen thưởng ngành tư pháp

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

Chi tiết >>