Bài viết về chủ đề "kháng cáo bản án sơ thẩm"

KHÁNG CÁO BẢN ÁN SƠ THẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kháng cáo bản án sơ thẩm
Trình tư, thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm thực hiện thế nào?

Trình tư, thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm thực hiện thế nào?

Nội dung yêu cầu về trinh tự, thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Rút lại đơn kháng cáo nhưng bản án sơ thẩm sai thì có kháng nghị không?

Rút lại đơn kháng cáo nhưng bản án sơ thẩm sai thì có kháng nghị không?

Hỏi: Bản án sơ thẩm bị kháng cáo. Người kháng cáo rút kháng cáo. Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm. Nay phát hiện Bản án sơ thẩm sai thì Chánh án tòa án nhân dân tỉnh có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với Bản án sơ thẩm không?

Chi tiết >>