Bài viết về chủ đề "kháng án"

KHÁNG ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kháng án
Có thể kháng án xin giảm từ án tù xuống thành án treo?

Có thể kháng án xin giảm từ án tù xuống thành án treo?

Luật sư tư vấn về trường hợp muốn kháng án để xin giảm từ án tù xuống thành án treo, và các quy định liên quan đến án treo. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>