Bài viết về chủ đề "khám bệnh"

KHÁM BỆNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khám bệnh
Sinh con trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Sinh con trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Luật sư tư vấn về trường hợp sinh con ở nơi không theo tuyến đã đăng ký khám chữa bệnh thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? Nội dung tư ván như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác

Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác

Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 96/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính  về khám bệnh chữa bệnh

Nghị định số 96/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh chữa bệnh

Nghị định số 96/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, nội dung của Nghị định cụ thể như sau:

Chi tiết >>