Bài viết về chủ đề "khai trừ khỏi Đảng"

KHAI TRỪ KHỎI ĐẢNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai trừ khỏi Đảng
Công chức bị truy cứu TNHS có bị buộc thôi việc hay khai trừ khỏi Đảng không?

Công chức bị truy cứu TNHS có bị buộc thôi việc hay khai trừ khỏi Đảng không?

Tôi là công chức xã, bị bắt vì tội đánh bạc, tại chiếu bạc thu của 6 người là 6.100.000đ, khám trong người thu của 6 người 6.300.000đ, tổng cả trên chiếu và trong người của 6 người là 12.400.000đ ca 6 người chưa ai có tiền án tiền sự, tôi là đảng viên. Vậy xin hỏi về đảng tôi bị xử lý thế nào ? Về xử lý công chức tôi sẽ bị xử lý ra sao?

Chi tiết >>