Bài viết về chủ đề "khai thuế "

KHAI THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai thuế

 • Vấn đề mở cửa hàng tại trung tâm thương mại

  Vấn đề mở cửa hàng tại trung tâm thương mại .

  • 10/05/2020
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Luật sư tư vấn hồ sơ, thủ tục và vấn đề nộp thuế trong trường hợp công ty muốn mở cửa hàng bán đồ gia dụng tại trung tâm thương mại. Nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

  Quy định về chậm nộp thuế thu nhập cá nhân.

  • 27/08/2020
  • Lò Thị Loan

  Thuế thu nhập cá nhân là gì? Đối tượng nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Thu nhập chịu thuế bao gồm những khoản thu nhập nào? Thu nhập được miễn thuế quy định ra sao? Trường hợp cá nhân chậm nộp thuế thu nhập cá nhân thì bị xử lý như thế nào?

  Chi tiết
 • Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

  Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau:

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về ấn định thuế

  Quy định pháp luật về ấn định thuế.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về nguyên tắc ấn định thuế, phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật thuế, xác định mức thuế khoán, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và của người nộp thuế đối với việc ấn định thuế, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn