Bài viết về chủ đề "khai thuế"

KHAI THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai thuế
Quy định về chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định về chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

Gia đình tôi có nhận chuyển nhượng 1 mảnh đất của bà T. Sau khi địa chính làm thủ tục sang tên, gia đình tôi đã nộp thuế trước bạ nhưng gia đình bà T không chịu nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết >>

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về ấn định thuế

Quy định pháp luật về ấn định thuế

Quy định về nguyên tắc ấn định thuế, phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật thuế, xác định mức thuế khoán, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và của người nộp thuế đối với việc ấn định thuế, cụ thể như sau:

Chi tiết >>