Bài viết về chủ đề "khai thác tài nguyên nước "

KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai thác tài nguyên nước

 • Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất

  Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đề án thăm dò nước dưới đất ban hành kèm keo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất

  Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đề án khai thác nước dưới đất ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×