Bài viết về chủ đề "khai sinh yếu tố nước ngoài"

KHAI SINH YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai sinh yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>