Bài viết về chủ đề "khai báo gian dối"

KHAI BÁO GIAN DỐI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khai báo gian dối
Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật là hành vi mua chuộc hoặc cưỡng ép người giám định kết luận sai, người phiên dịch dịch sai, người làm chứng, người bị hại khai sai hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật

Chi tiết >>

Từ chối khai báo từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu phạm tội gì?

Từ chối khai báo từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu phạm tội gì?

Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định, từ chối cung cấp tài liệu là hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc khai báo, việc kết luận giám định hoặc việc cung cấp tài liệu cho cơ quan tư pháp mà không có lý do chính đáng

Chi tiết >>

Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật

Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật

Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật là hành vi cố ý kết luận sai của người giám định, cố ý dịch sai của người phiên dịch hoặc là hành vi cố ý khai sai, cung cấp nhữn tài liệu sai sự thật của người làm chứng

Chi tiết >>