Bài viết về chủ đề "khách hàng trả tiền trước"

KHÁCH HÀNG TRẢ TIỀN TRƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khách hàng trả tiền trước
Tư vấn về việc gia công hàng hóa có phải xuất hóa đơn GTGT?

Tư vấn về việc gia công hàng hóa có phải xuất hóa đơn GTGT?

Công ty tôi chuyên gia công mặt hàng may mặc, những năm trước có gia công cho khách hàng ở nước ngoài...Qua nhiều lần như vậy công ty nhận được tiền thanh toán và cộng dồn đến nay khoảng 4 tỷ VND (số dư có tài khoản 131)...Tôi muốn hỏi số dư như trên nên giải quyết như thế nào? Có rủi ro gì về thuế?

Chi tiết >>