Bài viết về chủ đề "khả năng trả nợ "

KHẢ NĂNG TRẢ NỢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khả năng trả nợ

 • Vay với lãi suất rất cao không trả được nợ thì phải làm thế nào?

  Vay với lãi suất rất cao không trả được nợ thì phải làm thế nào?.

  • 25/08/2020
  • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Cuộc sống sẽ có muôn vàn khó khăn mà chúng ta không thể lường trước được, trong khi đó không phải người nào cũng có điều kiện để tự mình vượt qua mà đôi khi chúng ta cần sự trợ giúp từ người khác. Sự giúp đỡ ấy có thể nhận được mà không phải hoàn trả, nhưng cũng có nhiều thứ mà khi nhận chúng ta phải hoàn trả lại như hợp đồng vay tài sản. Để giảm bớt những thiệt hại và tạo ra sự công bằng giữa các chủ thể trong hợp đồng vay, luật dân sự 20155 đã quy định rất rõ mức lãi suất vay. Luật sư sẽ tư vấ

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn