Bài viết về chủ đề "kết thúc thời gian thử việc"

KẾT THÚC THỜI GIAN THỬ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kết thúc thời gian thử việc
Tự ý chấm dứt hợp đồng thử việc có được trả lương không?

Tự ý chấm dứt hợp đồng thử việc có được trả lương không?

Tư vấn về trường hợp người lao động giao kết hợp đồng thử việc với người sử dụng lao động nhưng người lao động nghỉ trước thời hạn đã thỏa thuận thì có được thanh toán tiền lương trong thời gian đã làm việc không?

Chi tiết >>

Trong thời gian thử việc có được trả tiền lương hay không?

Trong thời gian thử việc có được trả tiền lương hay không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về tiền lương thử việc và chấm dứt thỏa thuận thử việc của người sử dụng lao động và người lao động. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thử việc.

Tư vấn về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thử việc.

Tôi đi làm tại 01 cty , có ký hợp đồng thử việc 02 tháng từ ngày 24/06/2015 tới 23/08/2015 , khi hết hạn thời gian thử việc , nhưng tôi vẫn không nhận được thông báo nào từ phòng nhân sự. Ngày 15/09/2015, tôi nộp đơn xin nghỉ việc

Chi tiết >>