Bài viết về chủ đề "kết quả thẩm định"

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kết quả thẩm định
Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Sau khi xem xét, (cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình như sau:

Chi tiết >>