Tư vấn Luật Người Khuyết Tật về Giám định khuyết tật
|

Tư vấn Luật Người Khuyết Tật về Giám định khuyết tật

Công ty Luật Minh Gia vui lòng hỗ trợ tư vấn giúp tôi về luật “trợ cấp người khuyết tật", tình huống như sau: Anh A bị sốt bại liệt từ lúc mới 6 tháng tuổi, hiện nay di chuyển phải mang nẹp sắt chân trái và chống 2 nạng. Năm 200x có Giám định y khoa tại TT Giám Định G và kết luận tỷ lệ mất sức lao động của tôi là 71%.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí