Bài viết về chủ đề "kết luật điều tra "

KẾT LUẬT ĐIỀU TRA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kết luật điều tra

 • Thủ tục mời luật sư bảo chữa

  Thủ tục mời luật sư bảo chữa.

  • 30/04/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục mời luật sư/người bào chữa được thực hiện theo quy định tại thông tư 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×