Bài viết về chủ đề "kết luận giám định"

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kết luận giám định
Gây thương tích cho người khác với tỉ lệ 32% xử lý như nào?

Gây thương tích cho người khác với tỉ lệ 32% xử lý như nào?

Bị tạm giam do gây thương tích cho người hàng xóm với tỉ lệ thương tật 32%, trong trường hợp có nghi ngờ về kết quả giám định thương tật thì có quyền yêu cầu giám định lại hay không? Theo quy định pháp luật hiện hành thì ai là người có quyền yêu cầu? Trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi gây thương tích như thế nào?

Chi tiết >>