Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra
|

Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết
Phòng vệ hay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
|

Phòng vệ hay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi bị 1 thanh niên đánh 2 lần lần đầu tôi không chống trả (tôi và thanh niên đó không biết nhau ), và lần tiếp theo tôi bị người đó đánh tôi có chống trả bằng cách cầm hòn gạch cạnh người đập vào đầu thanh niên đó gay rách da đầu và chảy máu , tôi bị đa chấn thương phần mềm ...

Chi tiết
Tư vấn miễn phí