Bài viết về chủ đề "kết hôn đồng giới "

KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kết hôn đồng giới

 • Một số điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình 2014

  Một số điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình 2014.

  • 07/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật hôn nhân và gia đình bao gồm các quy định chung về các vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình mà mọi công dân có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện. Các quy định này góp phần giúp người dân có cái nhìn khái quát về các quy định của nhà nước điều chỉnh về vấn đề này.

  Chi tiết