Bài viết về chủ đề "kết hôn đồng giới"

KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kết hôn đồng giới
Một số điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình 2014

Một số điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình 2014

So với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) có một số điểm mới nổi bật như sau:

Chi tiết >>