Quy định về nâng bậc lương như thế nào là đúng pháp luật?
|

Quy định về nâng bậc lương như thế nào là đúng pháp luật?

Pháp luật hiện hành có quy định cụ thể về việc nâng bậc lương của cán bộ, công chức và viên chức, tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện không đúng quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của viên chức. Do đó, khi bạn gặp vấn đề này và chưa nắm rõ quy định pháp luật thì bạn có thể liên hệ tham khảo ý kiến tư vấn từ Luật sư.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169