Bài viết về chủ đề "kéo dài thời điểm nâng lương"

KÉO DÀI THỜI ĐIỂM NÂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kéo dài thời điểm nâng lương
Thời điểm được nâng lương đối với trường hợp bị đình chỉ công tác

Thời điểm được nâng lương đối với trường hợp bị đình chỉ công tác

Công chức Nhà nước bị kỷ luật, kéo dài thời hạn nâng lương. Sau khi chấp hành xong hình phạt thì thời điểm nâng lương tính như thế nào?

Chi tiết >>