Bài viết về chủ đề "kế toán kiểm toán "

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kế toán kiểm toán

 • Luật Kế toán số 03/2003/QH11

  Luật Kế toán số 03/2003/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Kế toán số 03/2003/QH11 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

  Chi tiết