Bài viết về chủ đề "kê khai thuế theo thông tư 28/2011"

KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 28/2011 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kê khai thuế theo thông tư 28/2011
Hướng dẫn Kê khai Thuế theo thông tư 28/2011/TT-BTC

Hướng dẫn Kê khai Thuế theo thông tư 28/2011/TT-BTC

Một số quy định mới về kê khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thủ tục kê khai thuế cụ thể như sau

Chi tiết >>

Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp - Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo...

Chi tiết >>