Bài viết về chủ đề "kê khai thuế môn bài"

KÊ KHAI THUẾ MÔN BÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kê khai thuế môn bài
Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTC

Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTC

Mẫu tờ khai thuế môn bài ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC bao gồm thông tin về đăng ký thuế, mức vốn đăng ký, thuế môn bài phải nộp và các vấn đề khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai thuế môn bài

Mẫu Tờ khai thuế môn bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài số: 01/MBAI(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính), cụ thể như sau:

Chi tiết >>