Bài viết về chủ đề "kê khai thuế gtgt"

KÊ KHAI THUẾ GTGT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kê khai thuế gtgt
Quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Chi tiết >>