Bài viết về chủ đề "kê khai thuế giá trị gia tăng"

KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kê khai thuế giá trị gia tăng
Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa - dịch vụ mua vào

Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa - dịch vụ mua vào

Mẫu bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Mẫu báo cáo mất hóa đơn

Nội dung báo cáo mất hóa đơn bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, số lượng hóa đơn bị mất và các thông tin khác liên quan đến hóa đơn, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>