Bài viết về chủ đề "kê khai thu nhập"

KÊ KHAI THU NHẬP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kê khai thu nhập
Tính thuế từ chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng vốn

Tính thuế từ chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng vốn

Tính thuế từ việc chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần – Theo quy định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng cổ phần, vốn góp là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng. Tùy thuộc dạng chuyển nhượng mà có cách tính thuế khác nhau như dưới dạng chuyển nhượng chứng khoán (0,1% giá chuyển nhượng), chuyển nhượng trực tiếp có mức 20-25% phần thu nhập tính thuế.

Chi tiết >>