Khai tăng tuổi để đi làm và hưởng bảo hiểm xã hội có vi phạm không?
|

Khai tăng tuổi để đi làm và hưởng bảo hiểm xã hội có vi phạm không?

Chào luật sư cho tôi hỏi. Trước đây tôi kê khai lý lịch làm việc có bị lệch thông tin về tuổi (tuổi trong hồ sơ và tuổi thực tế). Cho tôi hỏi nếu tôi cứ để thông tin đó đến khi hưởng chế độ hưu trí có vi phạm không, việc làm của tôi có vi phạm pháp luật không? và có thể thực hiện những công việc gì để khắc phục nếu như tôi vi phạm pháp luật? Xin cảm ơn

Chi tiết
Tư vấn miễn phí