Bài viết về chủ đề "kê khai phí xăng dầu"

KÊ KHAI PHÍ XĂNG DẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kê khai phí xăng dầu
Mẫu tờ khai phí xăng dầu

Mẫu tờ khai phí xăng dầu

Mẫu tờ khai phí xăng dầu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu

Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu

Mẫu bảng tổng hợp phí xăng dầu - Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>